Ken je het Achtvoudig Pad?

Wat is het Achtvoudig Pad?

Het Achtvoudig Pad is een onderdeel van de boeddhistische leer.

Toen Boeddha ontwaakte uit zijn diepte-meditatie zag hij zeer duidelijk wat de basis is van alles wat bestaat.

Hij schreef dit neer op een zodanige manier dat het voor iedereen begrijpelijk is.

Dit zijn de Vier Edele Waarheden:

 • De waarheid van dukkha, namelijk leven is lijden.
 • De waarheid van de oorzaak van het lijden is begeerte.
 • De waarheid van het beëindigen van het lijden door het beoefenen van de weg.
 • De waarheid van de weg, namelijk het Edele Achtvoudige Pad.

Hoewel er gesproken wordt van een 'pad', wordt de leer voornamelijk voorgesteld als een wiel met acht spaken.

De elementen van het pad dienen immers tegelijkertijd te worden beoefend.

Het Achtvoudig Pad word gegroepeerd onder drie aspecten.

Hieronder een overzicht

 • Wijsheid (prajna)
 • De juiste zienswijze (samma ditthi)
 • Het juiste denken (samma sankappa)
 • Ethisch gedrag (silo)
 • Het juiste spreken (samma vaca)
 • Het juiste handelen (samma camrnanta)
 • Het juiste levensonderhoud (samma ajiva)
 • Mentale discipline (sarnadhi)
 • De juiste inspanning (sarnma vayarna)
 • De juiste waakzaamheid (samma sati)
 • De juiste concentratie (sarnma samadhi)


De acht spaken uitgelegd

De Juiste Zienswijze

Het is belangrijk zaken te kunnen bekijken vanuit een ander standpunt dan het jouwe. Als je vasthoudt aan je eigen standpunt, dan hou je vast aan een momentopname. Probeer dus niet gevangen te zitten in je eigen overtuigingen, concepten en ideeën.

Het Juiste Denken

We proberen de 'drie kwalen van de geest' - boosaardigheid, hebzucht en wrok - ten alle tijden te vermijden. Hier tegenover staan een royale geest, onbaatzuchtigheid en edelmoedigheid.

Het Juiste Spreken

Wees je bewust van wat je zegt. Het voornaamste hierbij is niet liegen, maar ook het vermijden van grove taal, beledigingen, opschepperij en roddelen zijn een vereiste om 'juist' te kunnen spreken.

Het Juiste Handelen

Heel simpel: doe niets en niemand kwaad. Dood niet, verwond niet en streef naar vredig en harmonieus gedrag.

Het Juiste Levensonderhoud

Dit spaak valt ondertussen onder de Universele Verklaring van de Mensenrechten. Het gaat over het voorzien in kleding, huisvesting en voedsel en het op een eerlijke manier verdienen ervan.

De Juiste Inspanning

Hiermee wordt bedoeld: Leef in het Nu. De bedoeling is om ons te focussen op hetgeen waar we mee bezig zijn, en zo te voorkomen dat onze gedachten alle kanten uit gaan.

De Juiste Waakzaamheid

Vaak wordt dit spaak ook 'de juiste aandacht' genoemd. Probeer je bewust te zijn van de gedachten die automatisch in je opkomen. Beoordeel deze gedachten op hoe heilzaam of onheilzaam ze zijn en realiseer je dat ze invloed hebben op hoe je je voelt en gedraagt.

De Juiste Concentratie

Deze is een ware uitdaging. Door veel te oefenen en te mediteren kan je een volledige en ononderbroken concentratie realiseren. Dit wil zeggen dat je de natuurlijke springerigheid van je gedachten onder controle kan krijgen.

Conclusie

De boeddhistische leer is gebaseerd op de Vier Edele Waarheden, dewelke zijn uitgewerkt in het Edele Achtvoudige Pad en gegroepeerd in drie categorieën.

Om de Verlichting te kunnen bereiken dien je meester te worden van het Achtvoudige Pad door alle acht spaken tegelijkertijd te beheersen en beoefenen.

Dit vergt heel wat oefening, maar leidt steeds naar een beter en aangenamer leven.

Je zal een boeddhist dus nooit over een God horen spreken.

Zij beschouwen Boeddha als een onderwijzer en een voorbeeld.

Wordt men hier meester in, dan bereikt men het Nirvana en is men verlost van het lijden.

Hopelijk ben je door deze blog geïnteresseerd geraakt, laat het zeker weten in de comments!

Veruit het belangrijkste om hier te concluderen is dat het Boeddhisme geen geloof is maar een levenswijze.